EMSOC

European Medical Students Orchestra and Choir

EMSOC 2018 will be held in the Netherlands! More information will follow soon, stay tuned!

 

 

ANBI status informatie

 

Stichting European Medical Students Orchestra and Choir (Stichting EMSOC)

RSIN: 857759243

Jan van Houtkade 40A, 2311 PE Leiden

emsoc2018@gmail.com

 

EMSOC

Het European Medical Student’s Orchestra and Choir (EMSOC) is een project dat georganiseerd wordt voor en door medische studenten uit heel Europa. Elk jaar vindt EMSOC tijdens de zomermaanden plaats in een Europese stad. Daar repeteren de studenten tien dagen aan een programma dat vervolgens twee keer in verschillende steden wordt uitgevoerd/ten gehore wordt gebracht.

 

Doelen

EMSOC heeft meerdere/verschillende doelen. Allereerst biedt EMSOC muzikale medische studenten een project aan waarin ze meer muziek kunnen maken en kunnen leren in een orkest te spelen of  mee te zingen in een koor. Daarnaast leren de studenten andere studenten, andere landen, én andere universiteiten kennen. Verder is een belangrijk doel van EMSOC om de muziek en componisten uit het organiserende land  meer bekendheid te geven. Daarom is er voor gekozen om elk jaar voor componisten te kiezen die uit dit land afkomstig zijn. Op deze manier leren zowel de deelnemers zelf, als de bezoekers van de concerten meer over de componisten van het organiserende land. Tot slot is het ook een doel van EMSOC om anderen deel uit te maken van deze unieke samenwerking van medische studenten, door de concerten toegankelijk te maken voor iedereen.

 

Het goede doel

EMSOC haalt met de benefietconcerten geld op voor het goede doel, te weten; Muziek als medicijn. Met de gelden van de concerten (die uit vrije gift geworven worden) ondersteunen we het lopende onderzoek waarin muziek centraal staan. Voor meer informatie over dit initiatief: https://www.erasmusmc.nl/corp_home/corp_news-center/2016/2016-10/onderzoekers.dance.event/

 

Programma

De studenten zullen in tien dagen het programma instuderen en daarnaast ook de bijzondere plekken van Nederland ontdekken. In Nederland zullen de accommodaties voor slapen en repeteren in de omgeving van Leiden zijn, omdat dit centraal gelegen is. Daarnaast is er veel te zien in en te doen in deze omgeving en heeft Leiden een aantal prachtlocaties die uitermate geschikt zijn voor de concerten

 

Hoofdlijnen Beleidsplan

EMSOC biedt medische studenten een project aan waarin ze zich muzikaal kunnen ontwikkelen door in een orkest te spelen of mee te zingen in een koor. Daarnaast leren de studenten andere studenten, andere landen en andere universiteiten kennen, waardoor deze artsen in spé ook hun professionele netwerk kunnen uitbreiden.

Het muzikale programma bestaat grotendeels uit muziek van componisten uit het gastland. De studenten en bezoekers van de concerten leren op deze manier deze (vaak nog onbekende) componisten kennen. Dit jaar staat onder andere muziek van de Nederlandse componisten Röntgen en Wagenaar op het programma. Daarnaast wordt een internationaal bekend stuk voor koor én orkest uitgevoerd, wat dit jaar het fantastische stuk “The Black Knight” van Elgar zal zijn. De opbrengsten van de concerten zullen worden geschonken aan een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor ‘Muziek als medicijn’, een onderzoek van het Erasmus MC naar de invloed van muziek op angst, stress en pijn. 

Voor het volledige beleidsplan en de begroting van EMSOC klik hier. 

 

 

BESTUURDERS:

VOORZITTER: MARY-JOANNE VERHOEF

SECRETARIS: FLORE MOUTON

PENNINGMEESTER: CHRISTINE NOORDHOEK

COMMISSARIS INTERN: SELINI SIDERIS

COMMISSARIS EXTERN: EMMANOUIL LEVENDIS

COMMISSARIS ORKEST: JOLIEN BARTO

COMMISSARIS AQUISITIE: FLEUR STOEVELAAR

 

 

Financiële verantwoording

Per 10-07-2017 is stichting EMSOC Nederland begonnen met het organiseren van het Europese evenement. De bestuurders van EMSOC werken geheel vrijwillig aan EMSOC, zonder enig financieel belang. De bestuurders en betrokkenen worden gecompenseerd voor onkosten en reiskosten wanneer deze voortvloeien uit werkzaamheden voor de stichting.  Zie voor meer informatie de begroting en de statuten van Stichting EMSOC. Het eerste boekjaar sluit op 31 december 2017 en hiervan zal uiterlijk 1 juli 2018 verantwoording op deze website verschijnen.

 

Balans t/m 31-01-2017

Staat van baten en lasten 2017